title_5f0b9a2edfd7e12395283581594595886
title_5f0b9a2edfd859097499341594595886
title_5f0b9a2edfd8a15120897151594595886
title_5f0b9a2edfd8f16767869071594595886
title_5f0b9a2edfd9317899729031594595886
title_5f0b9a2edfd968991940781594595886
title_5f0b9a2edfd9a39491301594595886
title_5f0b9a2edfd9e10428952631594595886
title_5f0b9a2edfda26309516431594595886
title_5f0b9a2edfda618731795111594595886
title_5f0b9a2edfdaa20621279521594595886
title_5f0b9a2edfdae3287620651594595886
title_5f0b9a2edfdb216769118291594595886

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΕΛΗΣ

Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020
Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020
Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020
Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020
Καλό Καλοκαίρι
13 Ιουν 2020 - 30 Αυγ 2020

ΔΡΑΣ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Καμία δράση

Παράταση αναστολής προσκοπικών δράσεων μέχρι 24-5-2020

Με υπομονή και αισιοδοξία παρακολουθούμε όλοι μας τις μεθόδους, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτείας, για τη σταδιακή και στοχευμένη βάσει κριτηρίων άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών και μέτρων, καθώς και τους όρους για την εν γένει διαδικασία επανέναρξης των προσκοπικών δράσεων στις παρούσες συνθήκες, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας, η οποία εξετάζει όλες τις παραμέτρους και όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται και να αναθεωρούνται διαρκώς, προκειμένου η επανέναρξη των προσκοπικών δράσεων να γίνει με ασφάλεια για όλα τα ανήλικα και ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους ιατρούς κ.κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Μέλος Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και Ιωάννη Γεωργόπουλο, Βαθμοφόρο Σ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 43/24.4.2020 και σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, επιβάλλεται η παράταση της αναστολής των Προσκοπικών Δράσεων των Αγελών Λυκοπούλων, των Ομάδων Προσκόπων και των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Η συγκεκριμένη ημερομηνία κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου έως τότε να αξιολογηθούν κατά το δυνατόν οι τυχόν επιπτώσεις από την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων, η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Από σήμερα επιτρέπεται η πραγματοποίηση δράσεων, συμβουλίων, συναντήσεων κ.ά. που αφορούν ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. (Προσκοπικά Δίκτυα, Ενήλικα Στελέχη, Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων), με την αυτονόητη τήρηση όλων των ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής που έχει ορίσει η Πολιτεία. Ενδεικτικά, με ευθύνη του επικεφαλής της εκάστοτε δράσης/συνάντησης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα κατωτέρω:

  • Εφόσον υπάρχει δυνατότητα η δράση να γίνει εξ αποστάσεως, αυτός ο τρόπος θα πρέπει να προτιμάται. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η δράση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ανοικτό χώρο. Μόνο κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, θα πρέπει να επιλέγεται κλειστός χώρος για την πραγματοποίηση της δράσης.
  • Ενήλικα Μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις μόνο εξ αποστάσεως.
  • Σε κάθε περίπτωση και σε οποιονδήποτε χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και να μην γίνεται κοινή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου.
  • Οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων, είτε σε ανοικτό, είτε σε κλειστό χώρο, πρέπει να αποφεύγονται.
  • Με μέριμνα των Αρχηγών Συστημάτων, των Αρχηγών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, των Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων και των Περιφερειακών Εφόρων, θα πρέπει όλοι οι προσκοπικοί χώροι να είναι επιμελώς καθαροί και τακτοποιημένοι, ιδίως ως προς τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες, W.C.), να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, χαρτομάντηλα, μάσκες) και να αερίζονται επαρκώς πριν από οποιαδήποτε χρήση τους από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π.
  • Εφόσον κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση κλειστού χώρου από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς μετά από τη χρήση του.

Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση Γ.Ε. 26/13.3.2020.

Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση για τα είδη των προσκοπικών δράσεων, τα μέλη που θα αφορούν, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν αυτές να πραγματοποιηθούν, μετά την περίοδο αναστολής. Ειδικότερα δε για τις δράσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στην ύπαιθρο ή αλλού και τις θερινές κατασκηνώσεις και μεγάλες δράσεις των Τμημάτων, θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναμένεται σύντομα να προβεί η Πολιτεία.

Οι δικοί μας άνθρωποι

title_5f0b9a2ea60a9597354061594595886
title_5f0b9a2ea60b113617483091594595886
title_5f0b9a2ea60b620506360511594595886
title_5f0b9a2ea60bb4022747001594595886
title_5f0b9a2ea60bf4614982531594595886
title_5f0b9a2ea60c32044748271594595886
title_5f0b9a2ea60c71448732951594595886

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 6948 2548 20
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top