title_60787d83d144719353008421618509187
title_60787d83d144e8696906161618509187
title_60787d83d14533763873161618509187
title_60787d83d145813565433241618509187
title_60787d83d145c13342752841618509187
title_60787d83d146018224403771618509187
title_60787d83d14651639218941618509187
title_60787d83d14695564873321618509187
title_60787d83d146d14119813151618509187
title_60787d83d147217888311111618509187
title_60787d83d14769222752881618509187
title_60787d83d147a5201494831618509187
title_60787d83d147e12504943941618509187

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΕΛΗΣ

Καμία δράση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

Καμία δράση

ΔΡΑΣ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Καμία δράση

Παράταση αναστολής προσκοπικών δράσεων μέχρι 24-5-2020

Με υπομονή και αισιοδοξία παρακολουθούμε όλοι μας τις μεθόδους, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτείας, για τη σταδιακή και στοχευμένη βάσει κριτηρίων άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών και μέτρων, καθώς και τους όρους για την εν γένει διαδικασία επανέναρξης των προσκοπικών δράσεων στις παρούσες συνθήκες, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας, η οποία εξετάζει όλες τις παραμέτρους και όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται και να αναθεωρούνται διαρκώς, προκειμένου η επανέναρξη των προσκοπικών δράσεων να γίνει με ασφάλεια για όλα τα ανήλικα και ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους ιατρούς κ.κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Μέλος Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και Ιωάννη Γεωργόπουλο, Βαθμοφόρο Σ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 43/24.4.2020 και σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, επιβάλλεται η παράταση της αναστολής των Προσκοπικών Δράσεων των Αγελών Λυκοπούλων, των Ομάδων Προσκόπων και των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Η συγκεκριμένη ημερομηνία κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου έως τότε να αξιολογηθούν κατά το δυνατόν οι τυχόν επιπτώσεις από την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων, η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Από σήμερα επιτρέπεται η πραγματοποίηση δράσεων, συμβουλίων, συναντήσεων κ.ά. που αφορούν ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. (Προσκοπικά Δίκτυα, Ενήλικα Στελέχη, Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων), με την αυτονόητη τήρηση όλων των ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής που έχει ορίσει η Πολιτεία. Ενδεικτικά, με ευθύνη του επικεφαλής της εκάστοτε δράσης/συνάντησης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα κατωτέρω:

  • Εφόσον υπάρχει δυνατότητα η δράση να γίνει εξ αποστάσεως, αυτός ο τρόπος θα πρέπει να προτιμάται. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η δράση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ανοικτό χώρο. Μόνο κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, θα πρέπει να επιλέγεται κλειστός χώρος για την πραγματοποίηση της δράσης.
  • Ενήλικα Μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις μόνο εξ αποστάσεως.
  • Σε κάθε περίπτωση και σε οποιονδήποτε χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και να μην γίνεται κοινή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου.
  • Οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων, είτε σε ανοικτό, είτε σε κλειστό χώρο, πρέπει να αποφεύγονται.
  • Με μέριμνα των Αρχηγών Συστημάτων, των Αρχηγών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, των Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων και των Περιφερειακών Εφόρων, θα πρέπει όλοι οι προσκοπικοί χώροι να είναι επιμελώς καθαροί και τακτοποιημένοι, ιδίως ως προς τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες, W.C.), να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, χαρτομάντηλα, μάσκες) και να αερίζονται επαρκώς πριν από οποιαδήποτε χρήση τους από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π.
  • Εφόσον κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση κλειστού χώρου από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς μετά από τη χρήση του.

Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση Γ.Ε. 26/13.3.2020.

Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση για τα είδη των προσκοπικών δράσεων, τα μέλη που θα αφορούν, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν αυτές να πραγματοποιηθούν, μετά την περίοδο αναστολής. Ειδικότερα δε για τις δράσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στην ύπαιθρο ή αλλού και τις θερινές κατασκηνώσεις και μεγάλες δράσεις των Τμημάτων, θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναμένεται σύντομα να προβεί η Πολιτεία.

Οι δικοί μας άνθρωποι

title_60787d83ca63e13142153191618509187
title_60787d83ca64618972101711618509187
title_60787d83ca64c5268891791618509187
title_60787d83ca65019921497841618509187
title_60787d83ca65416128130691618509187
title_60787d83ca6588147701411618509187
title_60787d83ca65c19731380831618509187

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 6948 2548 20
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top