Κοζάνη - Χαλκιάς Κιουρί Κοζάνης

ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Αστική συγκοινωνία (6χλμ από Κοζάνη)

ΧΩΡΟΣ: Πευκόφυτος χώρος, χτιστές τουαλέτες, πλήρης κουζίνα, τραπεζαρία, ηλεκτρικό, νερό, κοιτώνες 55 ατόμων,  χώρος πυράς με ανοιχτό θέατρο,τηλέφωνο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Αγορά Κοζάνης στα 6χλμ.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Νοσοκομείο Κοζάνης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σε σκηνές πάνω από 50 άτομα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΕΠ, www.sep.org.gr (Θεόδωρος Βαρδάκας, 6942-563738)

ΑΝΗΚΕΙ: ΣΕΠ